Produktställ för alla butikers behov

Produktställ används till att exponera produkter på ett säljbart sätt och detta ställer höga krav på tåliga material och funktionell design.

Produktställ kan man se i de flesta sorters affärer och butiker, och är ett effektivt sätt att förvara och visa upp produkterna som man vill sälja. Vare sig det handlar om stora eller små föremål krävs det ett ställ som står stadigt under vikten och dessutom inte väger alltför mycket själv, så att butikspersonal enkelt kan flytta det vid behov. Metall är ett mycket formbart material som har den tålighet och styrka som krävs för ett hållbart ställ, och som dessutom kan anpassas till många utseenden.

Butiksinredning som säljer
En butik behöver många typer av ställ för att sälja sina produkter, och allt från hyllor till korgar kan fylla funktionen att både förvara och visa upp en produkt på bästa sätt. Just metall kan anta många olika former, och kan i trådform erbjuda en flexibilitet som få andra material kan. Trådprodukter har ett brett användningsområde, men som del i butiksinredning är de kanske allra vanligast. Tråden ser både till att konstruktionen är stark men samtidigt möjliggör den smidig och innovativ design. Även om ett produktställ ska vara starkt vill man ju att det ska visa upp produkterna på ett till synes lätt sätt, utan att synas självt. Tråd har en luftighet som gränsar till genomskinlighet, och denna effekt går inte att uppnå med vanliga metall- eller trämöbler. Därför passar tråd väl in i varje butik som värnar om att produkterna alltid ska vara i centrum och väl synliga för potentiella kunder.

Från tråd till produkt
Alla dagens trådprodukter tillverkas genom tekniker som har utvecklats just för metall i trådform, och det finns många verkstäder som är specialiserade på just detta område. Då man ska ta fram exempelvis ett ställ utgår man ifrån varje kunds behov. Trådens flexibilitet möjliggör fullständig kreativitet och därför kan man forma unika ställ som är anpassade till varje butiks image. När man formar tråd använder man sig vanligtvis av bockningsmaskiner, som böjer tråden med hjälp av speciella verktyg. Denna process börjar genom att operatörer programmerar in den form som ska bockas i ett datorsystem, som sedan kontrollerar maskinens utförande. Ofta kan element såsom svetsning och håltagning också behövas. De verkstäder som bockar tråd har därför som regel den kompetens som krävs för relevanta kompletterande bearbetningar, och de kan redan på ritningsstadiet se exakt vilka moment som kommer behövas, och vad kostnaden kommer att landa på.

Personliga lösningar
När man är i behov av produktställ gäller det att finna ett företag som har lång erfarenhet av trådbearbetning och stor materialkunskap, då de kan hjälpa till att finna en design som passar varje individuell kunds behov. I dagens industriverkstäder tillverkas många produkter i enorma volymer av automatiserade maskiner, men fortfarande ligger noggrann planering, och tätt samarbete med varje kund, bakom varje färdig produkt. Den höga kvalitet som dagens trådprodukter håller beror på att metallverkstäder under många år har utvecklat de bästa metoderna för kunna utnyttja metallens egenskaper på bästa sätt, och i takt med datorernas och forskningens framgångar blir dessa metoder hela tiden allt bättre.

Välkommen till tradprodukter.n.nu

Vi hoppas du ska tycka denna sida är informativ och inspirerande.

Senaste inlägg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)